Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank është një ndër bankat më të mëdha në Shqipëri duke qënë gjithmonë ndër vëndet e para në të gjithë treguesit e performances. Gjithashtu disponon rrjetin më të gjërë të degëve në të gjithë vendin, gati tre here më shumë degë se konkurenti i saj më i afërt.
Kjo bankë ofron një gamë të gjerë shërbimesh dhe produktesh duke operuar me klientë individë, me tregjet e Ndermarrjeve të Vogla dhe të Mesme dhe korporatave.
Raiffeisen Bank është një ndër klientët më potencial të BEA Print & Promotion, të cilët besuan prodhimin e produkteve të zyrës, si mousepad dhe cardholder të personalizuar me logo. Si dhe beach flags dhe materiale të tjera të komunikimit për evente të bankës.
Është kënaqësi gjithmon që kompanitë më të mira zgjedhin të bashkëpunojnë me BEA Print & Promotion.
Hap chatin
Përshëndetje! Si mund t'ju ndihmojmë?