World Vision Albania

World Vision International është një organizatë e cila qëllimin dhe fokusin kryesor e ka tek fëmijët dhe mirëqenia e tyre nëpërmjet zhvillimit afatgjatë të komunitetit dhe programeve humanitare.
Në Shqipëri nisi të operojë në vitin 1999 si përgjigje ndaj krizës së refugjatëve në Kosovë. Që atëherë, ajo e ka zhvendosur fokusin e saj në zhvillimin dhe mbështetjen afatgjatë për fëmijët dhe të rinjtë më të pafavorizuar.
Prej vitesh ata kanë zgjedhur të bashkëpunojnë me ne për realizimin e materialevete ndryshme promovuese e te projekteve te vazhdueshme, si: stilolapsa, bluza, hoodies, kapele, çanta kartoni, banera, brandim i shkollave/ zyrave te ndryshme, sinjalistikat me pleksiglass, si dhe çdo material tjetër përshtatur për projektet e Organizatës.
Hap chatin
Përshëndetje! Si mund t'ju ndihmojmë?